1. Informacje ogólne

Niniejszy dokument zawiera Politykę prywatności i plików cookies serwisu pod adresem rozwojowo.com.pl (dalej „Serwis”). Określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Krzysztof Marciniak, email: rozwój.blog@gmail.com (dalej „Administrator”).

3. Bezpieczeństwo danych

Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usług. Stosujemy odpowiednie procedury i zabezpieczenia, które mają na celu zapobieganie dostępowi do danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i regularnie sprawdzamy ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do jednego roku.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z niektórych funkcji Serwisu takich jak: składanie zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego, kontakt za pomocą formularza. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości skorzystania z tych funkcji.

5. Cel i czas przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • Zawarcia umowy i jej realizacji,
  • Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
  • Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych),
  • komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, oraz w celu dostarczenia informacji zwrotnych do Użytkownika. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO)

Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe nie będą przekazywane innym administratorom danych osobowych, ani nie zostaną wykorzystane w celu innym niż wskazany w pkt, 5.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim działającym na rzecz Administratora i przetwarzającym dane w jego imieniu (tzw. podmioty przetwarzające) takim jak dostawcy usług hostingowych, usług informatycznych lub inni podwykonawcy. Podmioty te nie będą przetwarzały danych Użytkowników na swoje potrzeby lub wykorzystywały dla własnych celów.

7. Prawo do dostępu i modyfikacji danych

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji oraz zaprzestania  przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W celu skorzystania z tych praw, prosimy o kontakt pod adresem: rozwój.blog@gmail.com.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Pliki Cookies

Serwis może zbierać informacje o Użytkownikach i ich zachowaniach Poprzez pliki „Cookies”:

Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w następującym celu:

  • rozpoznanie urządzenia używanego przez użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości stron,
  • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co w rezultacie umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
  • dostosowanie zawartości i funkcjonowania Serwisu, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie, skąd pochodzi użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał, oraz w którym momencie przestał korzystać z Serwisu.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na urządzeniach użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Dane analityczne. Serwis korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Serwisie stosują pliki cookies. Dostawcami tych narzędzi są przede wszystkim Google Ireland Limited (Google Analytics, Google Ads, Google Search Console) oraz Facebook Ireland Limited (Facebook Pixel). Nasz Serwis wykorzystuje także dodatkowe funkcje Google Analytics (Funkcje Reklamowe Google Analytics). Można to zmienić nie tylko poprzez wyżej wspomniane odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, ale również poprzez ustawienia preferencji reklam Google. Więcej informacji na temat plików cookies wyżej wymienionych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.